Naše aktivity

Můžete si vybrat z následujících aktivit.

MĚŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ

Zvážení s analýzou aktivní tělesné hmoty, vody a tělesného tuku s vytištěním výsledků a odesláním na e-mailovou adresu.

Cena: 190 Kč

MĚŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ S INTERPRETACÍ

Zvážení s analýzou aktivní tělesné hmoty, vody a tělesného tuku s vytištěním výsledku a odesláním na emailovou adresu + interpretace výsledku, vysvětlení základních pojmů, význam jednotlivých složek.

Cena: 290 Kč

KONZULTACE JÍDELNÍČKU A ŽIVOTNÍHO STYLU

Zhodnocení jídelníčku event. vysvětlení možností snižování hmotnosti v praxi. S návrhem optimální metody s ohledem na časové možnosti atd., návrh změn. (30 min.)

Cena: 350 Kč

KONZULTACE SE ZMĚŘENÍM + INTERPRETACÍ

Změření tělesného složení s rozborem přineseného jídelníčku event. zavedení monitoringu jídla a pohybové aktivity s návrhem dlouhodobého programu. V případě vstupu do tříměsíčního programu sleva 500 Kč (počítá se jako první návštěva) (45–60 min.)

Cena: 490 Kč

ZAVEDENÍ A PROPOJENÍ ČAS PRO ZDRAVÍ

Zavedení monitoringu jídelníčku na www.casprozdravi.cz, propojení s mentoringem kroků (google fit, applehealth, garmin, fitbit, XAOMi a další). Může být i součástí 3měsíčních programů nebo konzultace se změřením + interpretací. (30 min.)

Cena: 200 Kč

NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE

Měření klidového energetického výdeje pomocí analýzy vydechovaných plynů. Slouží k určení základní energetické potřeby, hodnocení adaptace na redukční diety.

Cena: 1 500 Kč

ZAPŮJČENÍ NÁRAMKU

Zapůjčení náramku pro monitoring pohybové aktivity, který lze propojit s www.casprozdravi.cz na 1 měsíc.

Cena: 200 Kč

TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM INDIVIDUÁLNÍ

Osvojení si návyků vedoucích k redukci a zlepšení zdravotního stavu. Zavedení monitoringu stravy, možnost zapůjčení náramku pro monitoring pohybu. 6 osobních návštěv s měřením + online dohled minimálně 1× týdně v průběhu 12 týdnů. Možnost navazujícího programu.

Cena: 2 990 Kč

TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM SKUPINOVÝ

Osvojení si návyků vedoucích k redukci a zlepšení zdravotního stavu ve skupině 2-5 lidí. Zavedení monitoringu stravy, možnost zapůjčení náramku pro monitoring pohybu. 6 osobních návštěv s měřením + on-line dohled minimálně 1× týdně v průběhu 12 týdnů. Možnost navazujícího programu.

Cena:
2 690 Kč (2–3 osoby)
2 490 Kč (4–5 osob)

Tříměsíční programy

Obsah

screening – zavedení monitoringu + vysvětlení celého programu, stanovení cílů + měření tělesného složení s interpretací (1-2 týdny před zahájením)
W0 (M0) – měření + konzultace, návrh prvních změn (zahájení)
W2 – kontrola + měření + hodnocení (po dvou týdnech)
W4 (M1) – kontrola + měření + hodnocení prvního měsíce (po 1. měsíci)
W6 – kontrola + měření + konzultace (po 6. týdnu)
W8 (M2) – kontrola + měření + hodnocení (po 2. měsíci)
W12 (M3) – kontrola + měření + vyhodnocení celého programu (po 3. měsíci)

Informace

Každý týden komentář k jídelníčku a záznamu on-line.

Možnost navázat tříměsíční program (3MP2) navazující, který obsahuje:

M4 – kontrola + měření
M5 – kontrola + měření
M6 – kontrola + měření + vyhodnocení

V mezidobí minimálně po dvou týdnech komentář k záznamům on-line.

V mezidobí minimálně po dvou týdnech komentář k záznamům on-line.

2 990 KČ
TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM INDIVIDUÁLNÍ
2 690 KČ
TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM (2–3 OSOBY)
2 490 KČ
TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM (4–5 OSOB)
1 490 KČ
TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM (NAVAZUJÍCÍ)

OBERISK CENTRUM PRAHA 2

v prostorách spol. SYNEXUS – 1. patro
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2 – Nové Město

Objednání:
Iva Hejduková
tel.: 777 715 622